Oceń sprzedawcę Fortum

12345

Ocena 2.7/5 (366 głosy/ów)

Taryfy gazu

W przypadku gazu ziemnego inaczej niż przy energii elektrycznej, gdzie wybrane taryfy prądu dzieliły nam dzień na różne stawki za kWh, mamy zawsze taką samą stawkę za kWh gazu ziemnego. Co w takim razie daje nam wybór takiej czy innej taryfy gazu? Z pewnością mamy dużo mniejsze pole manewru i nie na wszystkie decyzje związane z wyborem grupy taryfowej mamy wpływ. W przypadku gazu ziemnego o tym do której grupy taryfowej gazu trafimy decyduje przede wszystkim śr. roczne zużycie gazu ziemnego. Nie oznacza to oczywiście, że sprawa doboru grupy taryfowej gazu się na tym kończy. Szczegóły poniżej:

Taryfy gazu dla domu i firmy

Poniżej prezentujemy dostępne grupy taryfowe, w jakich możemy się rozliczyć z firmą Fortum.

 1. W-1 jedynka oznacza, że jesteśmy przydzieleni do grupy, której roczne zużycie gazu nie przekracza 3 350 kWh, jest to najmniejsza wartość na rynku. Wyróżniamy następujące rodzaje:
  1. W-1.1 z jednym odczytem przez OSD w roku
  2. W-1.2 z dwoma odczytami przez OSD w ciągu roku
  3. W-1.12T z comiesięcznym odczytem licznika gazu przez nas oraz jednym odczytem przez OSD
 2. W-2 Do tej grupy taryfowej przydzielani są odbiorcy, zużywający rocznie od 3 350 do 13 350 kWh gazu ziemnego w roku. Podział na podtaryfy jest identyczny jak w przypadku taryfy W-1
  1. W-2.1
  2. W-2.2
  3. W-2.12T
 3. W-3 inaczej niż w przypadku W-1 do tej grupy taryfowej należą odbiorcy indywidualni zużywający duże ilości gazu. Są to najczęściej użytkownicy, którzy gaz ziemny wykorzystują do celów grzewczych, a ilość zużywanego gazu ziemnego w ciągu roku wynosi od 13 350 do 88 900 kWh. Podział na podtaryfy jest następujący:
  1. W-3.6 z odczytem licznika gazu co 2 miesiące
  2. W-3.9 odczyt licznika odbywa się 9 razy w ciągu roku
  3. W-3.12T informacje o zużyciu przesyłane są co miesiąc przed odbiorcę, a odczyt przez OSD jest wykonywany co 2 miesiące
 4. W-4 grupa taryfowa przeznaczona dla firm, które poza zużyciem powyżej 88 900 kWh mają moc umowną poniżej 110 kWh/h
 5. W-5 tak samo jak w przypadku W-4 zużycie gazu musi być większe niż 88 900 kWh/rok, a moc umowna wynosi pomiędzy 110 a 710 kWh/h
 6. W-6 taryfa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw o mocy umownej od 710 do 6 580 [kWh/h]
 7. W-7 to odbiorcy zużywający gaz z przyłącza o mocy przekraczającej 6 580 kWh/h
 8. W-8 to odbiorcy przyłączeni do sieci gazowej o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa. Moc umowa takich instalacji przekracza 16 460 [kWh/h]